TERRASSER

Sted Skjermveien 23B
Oppstart Mai 2014
Ferdig Mai 2014
Arbeid Nye plattinger og skillevegger