TRØNDERLÅN

Omfang Rehabilitering
Sted Skaun
Oppstart 2014
Ferdig 2014
Arbeid Mur/Snekker

Restaurering og oppussing av trønderlån